NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
Gói dịch vụ của Quý Khách đã hết hạn từ ngày "30/09/2022" nhưng chưa được gia hạn

Quý Khách có thêm "15 ngày" để gia hạn kể từ ngày hết hạn, sau thời gian này VARA có quyền xóa toàn bộ dữ liệu của Quý Khách trên máy chủ để giải phóng tài nguyên hệ thống mà không cần phải thông báo và không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc mất dữ liệu của Quý Khách.

Liên hệ để được hỗ trợ kịp thời về vấn đề này 0769 511 511 • help@vara.vn • www.vara.vn